Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Warsztaty w sprawie opracowania dokumentów strategicznych i programów operacyjnych
W dniu 11 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się warsztaty w sprawie opracowania dokumentów strategicznych i programów operacyjnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego takich jak strategia rozwiązywania problemów społecznych, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

oprac. Wioletta Pilipczuk


© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone