Strona Główna>>>

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące baszty w Sielcu

          

W dniu 31 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie sporządzenia ekspertyzy stanu zachowania zabytkowej nieruchomości fortalicji składającej się z bastei, muru obronnego, ruin kaplicy resztek umocnień w Sielcu.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, Pan Wojciech Filip przedstawiciel biura projektowego w Chełmie oraz Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Podczas spotkania omówione zostały zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie dotyczące zabezpieczenia zabytku przed niszczeniem oraz zakres prac jaki należy tam wykonać. W celu podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do wykonania zaleceń konserwatora zabytków niezbędne jest sporządzenie ekspertyzy i uzyskanie pozwolenia na prace przy zabytku. W związku z dużym nakładem finansowym jaki musiałaby ponieść gmina na ten cel konieczne będzie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.


oprac. Monika Durko


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>