Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur”
W dniu 9 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Remont, modernizacja, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu kubaturowego w Kumowie Plebańskim na potrzeby rozwoju lokalnych działań kulturalnych i współpracy polsko - ukraińskiej - Dom spotkań „Na pograniczu kultur” pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Wisława Rdzięciaka, a Panem Zbigniewem Piebiakiem - Prezesem Zarządu firmy Perfekt” Sp. z o.o. z Chełma - Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. W spotkaniu uczestniczyli również: Skarbnik Gminy – Pani Lucyna Sak, Inspektor Nadzoru –Pan Adam Hałas, Kierownik Projektu- Pani Maria Sadurska, Koordynator – Pan Mirosław Kusik.

Zadanie współfinasowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.

 

Zakres prac do realizacji  obejmuje:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
 • roboty budowlane wewnątrz budynku
 • roboty izolacyjne i docieplenie ścian zewnętrznych budynku
 • modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej
 • montaż instalacji gazowej w budynku
 • modernizacja instalacji elektrycznej wewnątrz budynku
 • wyposażenie ciągu technologicznego zaplecza kuchennego
 • wymiana elementów niekonstrukcyjnych i pokrycia dachu budynku
 • budowa opaski odwadniającej i ogrodzenia wokół budynku
 • budowa chodników oraz utwardzenie terenu wokół budynku
 •  zagospodarowanie terenu wokół obiektu (altana i plac zabaw dla dzieci)
 • wyposażenie obiektu w meble oraz niezbędny sprzęt i urządzenia
 • zakup warsztatu tkackiego i garncarskiego.

         Wartość inwestycji w ramach popisanej umowy opiewa na  541 670,00 brutto. Wielkość dofinasowania w/w zadań to 89 % wartości zawartej umowy.


oprac. Maria Sadurska© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone