Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

O łupkach na Lubelszczyźnie z udziałem przedstawicieli gminy Leśniowice
W dniu 8 października 2013 r. w Lublinie odbyło się wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”. W spotkaniu udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy gazu łupkowego. Ponadto obecny był Pan Piotr Woźniak Wiceminister Środowiska – Główny Geolog Kraju. W tak ważnej debacie nie zabrakło także przedstawicieli naszej gminy w osobach Pana Wiesława Radzięciaka, Pana Stanisława Drogomireckiego, Pana Stefana Prokopa, Pana Marcina Szajner, Pani Katarzyny Góźdź, Pani Ewy Szornal i Pani Teresy Prokop.

Celem wysłuchania było umożliwienie zainteresowanym przedstawienia poglądów na tematy związane z gazem łupkowym. Wypowiadali się obywatele gmin, na obszarze których obowiązują koncesje poszukiwawcze, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Zakres poruszanych kwestii obejmował zagadnienia organizacyjne, prawne i środowiskowe. W wysłuchaniu głos zabrali większość naszych uczestników a ich wystąpienia należały do najlepszych i najgłośniej były oklaskiwane przez uczestników.

W przerwach między wystąpieniami pracownicy instytucji zajmujących się ochroną środowiska – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, a także Państwowego Instytutu Geologicznego i firmy wykonującej na zlecenie Ministerstwa Środowiska badanie opinii społecznej (TNS Polska), przedstawili krótkie prezentacje nt. ochrony środowiska, kontroli pracy przedsiębiorców oraz postrzegania gazu z łupków przez mieszkańców Polski.

Z badań opinii społecznej, zrealizowanych dla Ministerstwa Środowiska przez TNS Polska, wynika, że 72% mieszkańców terenów, na których odbywają się lub są planowane poszukiwania, popiera wydobycie gazu z łupków w Polsce.

Z przebiegu wysłuchania opracowany zostanie raport, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron.

Relacja telewizyjna:
http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/spoleczne/za-i-przeciw-lupkom-spotkanie-zwolennikow-i-przeciwnikow-gazu-lupkowego/12641681

Więcej o łupkach na stronach internetowych: http://lupki.mos.gov.pl/
oraz http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2410&mode=news&group=801&news=41804&p=


oprac. Wiesław Radzięciak


© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone