Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. Wykonanie usługi audytu projektu pt. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym"
W dniu 4 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpina umowa na Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznymw ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, pomiędzy Liderem Projektu reprezentowanym przez Wójta Gminy Leśniowice Pana Wiesława Radzięciaka, a Panią Agnieszką Kołodziej reprezentującą firmę Kołodziej Agnieszka AK-FINANSE z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych.

W/w firma w ramach usługi przeprowadzi 3 audyty zewnętrze projektu w okresie 2 lat w trakcie realizacji projektu.

Po podpisaniu umowy Kierownik Projektu przedstawił Pani Audytor członków Zespołu Projektowego ze strony Lidera tj. Koordynatora Pana Mirosława Kusika oraz  specjalistę ds. rozliczeń Panią Małgorzatę Rzeszut. W spotkaniu uczestniczyła również Skarbnik Gminy Pani Lucyna Sak. Podczas spotkania omówiono główne zadania do realizacji w ramach projektu po stronie polskiej i ukraińskiej.

oprac. Maria Sadurska

Kierownik Projektu  Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”


© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone