Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące seminarium otwierającego projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”
W dniu 2 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do organizowanego seminarium w Chełmie. W spotkaniu udział wzięli ze strony Lidera projektu: Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Drogomirecki, Sekretarz Gminy Pani Joanna Jabłońska oraz  Kierownik projektu Pani Maria Sadurska. Ze strony Lokalnej Grupy Działania: Kierownik projektu na poziomie partnera Pan Piotr Morlewski, Specjalista ds. rozliczeń projektu Pani Małgorzata Gałan oraz  Specjalista ds. promocji Pani Helena Nowosadzka. Na spotkaniu uzgodniono program seminarium, listę uczestników oraz omówiony sprawy organizacyjne. Przedyskutowano również sprawy bieżące realizowanego projektu.

oprac. Helena Nowosadzka
specjalista ds. promocji i szkoleń projektu
„Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”


Projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”
jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone