Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy  wiejskiej w miejscowości Sielec"
W dniu 27 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka a Usługowym Zakładem Remontowo Budowlanym i Stolarskim reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Mioduchowskiego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy  wiejskiej w miejscowości Sielec” współfinasowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zakresem robót obejmuje:

  • wymianę stolarki okiennej
  • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej.   
  • otynkowano i malowania ściany 
  • wykonani modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na położeniu (wymianie) 40 m nowej  instalacji o większej mocy obciążeniowej oraz wymianie zabezpieczeń liczników elektrycznych. 
  • wymianę opraw oświetleniowych. 
  • wyburzenie ścianki działowej 
  • zakup sprzętu i wyposażenia (stoliki, krzesła, piłkarzyki, stół do tenisa stołowego z wyposażeniem 


,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone