Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

XXIII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 26 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXIII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Aneta Zań i Pani Justyna Bis przedstawicielki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie, które przedłożyły informację na temat zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pani Regina Półkośnik Kierownik Działu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, która przedłożyła informację na temat podejmowanych działań w zakresie likwidacji bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice w 2012 r.

Ponadto podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013;

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice.

d) zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2014 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę łączników dróg gminnych w miejscowości Sielec i miejscowości Teresin – Sarniak”.oprac. Agnieszka Raczyńska© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone