Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”
      W dniu 24 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się po raz trzeci spotkanie partnerów projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013.

      W spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, wszyscy partnerzy po stronie polskiej oraz partner ze strony  Ukrainy na czele z Дмитрo  Maляc.

         Spotkanie poprowadziła Pani Maria Sadurska kierownik projektu oraz Pan Adam Krzak z firmy Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, który zajmuje się rozliczeniem finansowym projektu. W pierwszej kolejności omówiono, opracowany przez Lokalną Grupę Działania ”Ziemi Chełmskiej”, plan komunikacji, do którego naniesiono uwagi uwzględniające komunikację finansową. Zwrócono uwagę na właściwe opisy faktur oraz prawidłową realizację zakupów dokonywanych w ramach kosztów pośrednich. Następnie Pani Lucyna Sak, Skarbnik Gminy Leśniowice, wraz z Panem Adamem Krzakiem omówili podział otrzymanych funduszy między poszczególnymi partnerami, zgodnie z opracowanym harmonogramem, oraz zobowiązali się przekazać należne transze do dnia 27 września br. na konta partnerów projektu.

      Kolejnym punktem spotkania było omówienie konferencji organizowanej przez partnera Ukraińskiego w Huszczy na Ukrainie oraz seminarium, któro odbędzie się w Chełmie.

 

           

oprac. Helena Nowosadzka
specjalista ds. promocji i szkoleń projektu
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”


© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone