Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór drogi w miejscowości Wierzbica

W dniu 19 września 2013 r. dokonano odbioru końcowego drogi w miejscowości Wierzbica w ramach zadania „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzbica na odcinku o długości 1093 mb.”

Wykonawcą prac było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma. Inwestycja zyskała dotację celową ze środków budżetu Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 343 113,85 zł.


oprac. Mirosław Kusik


© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone