Strona Główna>>>

 

Narada dyrektorów szkół z terenu Gminy Leśniowice

      


          

W dniu 30 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy oraz Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół przedstawili informacje na temat zabezpieczenia budynków i działań profilaktycznych podejmowanych w okresie zimowym poprawiających bezpieczeństwo uczniów, a także podejmowanych działań w zakresie zorganizowania ferii zimowych w placówkach. Ponadto omówiono kalendarz planowanych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w 2013 roku przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Podczas narady poinformowano również dyrektorów o możliwości udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny.

 

oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>