Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

      W dniu 3 stycznia 2013 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy przekazał kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XVIII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>