Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Komisji  Rewizyjnej oraz Gospodarczej Rady Gminy


 

     W dniu 12 września 2012 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej Rady Gminy, na których radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. Radni nie wnieśli uwag do realizacji budżetu gminy i wypracowali pozytywne opinie.

Ponadto Komisja Gospodarcza zapoznała się z przebiegiem zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu gminy na 2012 r. realizowanych przez gminę oraz z Informacją z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr IV/16/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2011 rok i I półrocze 2012 r.

Komisja Rewizyjna dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2012 roku Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

 

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>