Strona Główna>>>

 

OSP Leśniowice ćwiczy


 

     

     

  


 

 

W dniu 7 września 2012 r. na obiekcie Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach odbyły się ćwiczenia praktyczne dla jednostek OSP z terenu gmin Wojsławice i Leśniowice z udziałem Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 i 2 Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Komendy Miejskiej Policji i Stacji Ratownictwa Medycznego.

    W ćwiczeniach udział wzięła nasza jednostka OSP Leśniowice, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ćwiczenia miały na celu doskonalić współdziałanie jednostek w zakresie gaszenia pożaru, zabezpieczenia wody, ewakuacji ludzi, udzielania pierwszej pomocy. Wykonanie ćwiczeń zostały ocenione bardzo dobrze, a obserwatorami byli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Jacek Semeniuk Wójt Gminy Wojsławice, a także komendanci gminni i licznie zebrani mieszkańcy.

 

oprac. Edward SzkałubaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>