Strona Główna>>>

 

Odbiór drogi w Rakołupach Małych


 

     

 

 

W dniu 4 września 2012 r. dokonano odbioru końcowego drogi w Rakołupach Małych w ramach zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakołupach Małych". Inwestycja ta była realizowana w okresie od 19 czerwca do 23 sierpnia br. a jej wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. Modernizacja drogi polegała na wykonaniu:

       - podbudowy z kamienia,

       - wierzchniej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

       - robót wykończeniowych,

       - ustawieniu znaków drogowych.

Wartość prac wyniosła 196 450,19 zł.

 

oprac. Mirosław KusikW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>