Strona Główna>>>

 

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego


 

     

     

     

     

     

 
   

W dniu 3 września 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013.

W uroczystości udział wzięli: Pan John Claussen, Pani Nina Różańska,  Pani Grażyna Bukowska z firmy Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o., Pan Adam Gwizdał Prezes firmy Praktibud, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pani Wiesława Adamczuk wz. Dyrektora SP w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach i Pani Anna Kowal Dyrektor SP w Rakołupach, radni oraz sołtysi z terenu gminy Leśniowice.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Jana Chrzciciela w Rakołupach. Po mszy dokonano poświęcenia przez ks. Andrzeja Walencika i oficjalnego otwarcia przebudowanego skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Rakołupy. Otwarcia uroczystości w Szkole Podstawowej w Rakołupach dokonała Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, która powitała przybyłych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców. Podziękowała również firmie Chevron Polska za dotychczasową pomoc szkole.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, która w swym wystąpienie powiedziała o trudnościach jakie napotykało stowarzyszenie przy tworzeniu szkół ale wyrażała nadzieję że wspólnymi siłami będziemy realizować w tym roku szkolnym misję i wizję naszej nowej szkoły i dokonała oficjalnego otwarcia szkoły i przekazała  Pani Annie Kowal oraz Panu Wojciechowi Potockiemu Akty powołania na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie.

W swoim wystąpieniu Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy podsumował działania, jakie podejmowane były w szkołach oraz plany na rok bieżący. Podkreślił, że rozpoczętą reformę dokończymy w bieżącym roku szkolnym i że z tej drogi samorząd nie zejdzie. Życzył także uczniom samych sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji, rodzicom dobrej współpracy, a wszystkim miłej atmosfery i cierpliwości w działaniu. Na zakończenie podziękował na ręce  Johna Claussena firmie Chevron Polska za dotychczasową współpracę dzięki, której między innymi poprawione została bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców oraz poprawiona zistała estetyka miejscowości.

Głos zabrał również Pan John Claussen, który życzył uczniom owocnej nauki, a przede wszystkim bezpiecznej drogi do szkoły.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

Po części oficjalnej Gminnego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2012/2013 Pan John Claussen udał się do wszystkich klas aby wręczyć uczniom drobne upominki ufundowane przez firmę Chevron Polska.

Uroczystości nasze były tak ważne że filmowały ją: telewizja francuska France 2 główny kanał  telewizji publicznej,  polska TVP 3 Panorama Lubelska. 

 

oprac. Justyna Oliwiak


 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>