Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Socjalnej


 

     

     

     

     

     

 

        W dniu 30 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy, na którym radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. Radni pozytywnie zaopiniowali realizację budżetu gminy.

Na swoim posiedzeniu komisja zapoznała się także z Informacją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach nt. realizacji zadań oraz udzielanych form  pomocy osobom niepełnosprawnym i samotnym, Informacją z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r., Informacją na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2012 a także Informacją z pracy biblioteki oraz świetlicy wiejskiej za I półrocze 2012 r.

Ponadto komisja udała się do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie gminy w celu skontrolowania przygotowania szkół do roku szkolnego 2012/2013.

Komisja stwierdziła, że wszystkie placówki dobrze zostały przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, zapewniając dzieciom bezpieczeństwo i przyjazne warunki nauczania.

Kontrolą objęta została również Świetlica Wiejska w Rakołupach oraz Gminna Publiczna Biblioteka w Leśniowicach, które zdaniem komisji działają bardzo prężnie i zapewniają dzieciom dużo ciekawych zajęć i atrakcji w czasie wolnym od nauki.


oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>