Strona Główna>>>

 

Szkolenie w Rakołupach

 

     


 

W dniach 19 – 20 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się szkolenie dla rolników, domowników oraz osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu Gminy Leśniowice. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny przy współpracy z Wójtem Gminy Leśniowice.
W trakcie  dwudniowego szkolenia (łącznie 12 godzin w formie warsztatów) uczestnicy mieli możliwość:

- zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych i korzystania z Internetu w zarządzaniu gospodarstwem rolnym,

- zdobycia umiejętności samodzielnego wypełniania wniosków  o płatności obszarowe,

           - zapoznania się z zasadami sporządzania biznesplanów, prowadzenia rachunkowości rolnej oraz z programami z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111 „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

 

 

oprac. Grzegorz DudczakW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>