Strona Główna>>>

 

Spotkanie organizacyjne


 

     


W dniu 20 sierpnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Wójta Gminy z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych z terenu gminy dotyczące omówienia procedur i zasad wdrażania projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.2 pt. Indywidualizacja szansą na sukces.

Podczas spotkania omówiono projekt, wyjaśniono procedury jakie będą obowiązywać w czasie jego realizacji oraz zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą wystąpić.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I - III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Leśniowice. Cel te zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie dzieciom oferty edukacyjnej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwości.


oprac. Justyna OliwiakW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>