Strona Główna>>>

 

Odbiór inwestycji w Rakołupach Dużych


 

     


W dniu 9 sierpnia 2012 r. w Rakołupach Dużych dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1864L oraz chodników przy drogach powiatowych nr 1864L i 1863L w miejscowości Rakołupy Duże.”

W ramach zadania wykonano: zatokę postojową, ciągi chodnikowe pomiędzy szkołą a kościołem, oznakowanie poziome i pionowe, a także przystanek autobusowy.

Budowa infrastruktury komunalnej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Rakołupy Duże poprawiła bezpieczeństwo ruchu i dostępność komunikacyjną do istniejącej szkoły, a także podniosła estetykę tego centrum.

Inwestycja została sfinansowana przez firmę Chevron i gminę Leśniowice.

Wykonawcą robót była firma „PRAKTIBUD”  z Tomaszowa Lubelskiego.oprac. Mirosław Kusik

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>