Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa Urzędu Gminy


 

     W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Wójt przekazał kierownikom interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice odbytej w dniu 26 lipca 2012 r., zobowiązując do ich realizacji. Ponadto rozpatrzono Informację o warunkach jakie powinno spełniać schronisko dla psów.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>