Strona Główna>>>

 

Goście z Czech


 

     W dniu 30 lipca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie władz naszej gminy na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy z przedstawicielami samorządów lokalnych, administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz mediów stowarzyszenia Centrum Rozwoju Česká Skalice z Republiki Czeskiej. Spotkanie poświęcone było promowaniu i rozwijaniu publicznej debaty na temat wydobycia gazu łupkowego. Przedstawiciele Česká Skalice zainteresowani byli doświadczeniem naszej gminy w tym zakresie, a także współpracą z firmą Chevron, która prowadzi badania dotyczące wydobycia gazu łupkowego na terenie gminy w miejscowości Horodysko. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli miejsce wiertni, a także zwiedzili gminę.

 

oprac. Mirosław Kusik

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>