Strona Główna>>>

 

Spotkanie założycielskie

 

     


               W dniu 17 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, którego głównym celem będzie prowadzenie szkół na terenie gminy Leśniowice. W zebraniu założycielskim udział wzięło 24 chętne osoby.
       Zebranie założycielskie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który zapoznał wszystkich zebranych z reformą oświatową obecnie przeprowadzaną w gminie oraz z działalnością stowarzyszenia.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie powołaniu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo -Samorządowego. Następnie przedyskutowano projekt statutu, który przyjęty został jednogłośnie. Na zebraniu podjęto również uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego, w skład którego weszli:
            1)     
Pan Stanisław Drogomirecki;
            2)     
Pani Justyna Oliwiak;
            3)     
Pani Iwona Kesler;
            4)     
Pani Halina Staniuk;
            5)     
Pan Jarosław Matczuk.

Kończąc zebranie Pan Wiesław Radzięciak podziękował wszystkim za obecność i zaangażowanie w przeprowadzaniu reform oświatowych w gminie.


oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>