Strona Główna>>>

 

XV  Sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice


 

     


         W dniu 26 lipca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XV obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Agnieszka Lis Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie, która przedłożyła Informację na temat sytuacji epizodycznej na terenie Gminy Leśniowice, Pan Ryszard Stefaniak Łowczy Koła Nr 27 „Rogacz” w Bończy, który omówił sposób szacowania strat oraz wypłaty odszkodowań przez koła łowieckie oraz Pan Dariusz Wrona Dyrektor MERITUM Bank w Chełmie, który przedłożył ofertę kredytową banku dla rolników.  
       Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

         a)    zmian w uchwale budżetowej na rok 2012;
        b)  
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015;
        c)   
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
        d)  
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Poniatówka na lata 2012 – 2019”.

oprac. Agnieszka Raczyńska

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>