Strona Główna>>>

 

Kierownictwo 


 

     


W dniu 17 lipca 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady rozpatrzono Informację z przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji a także omówiono przygotowania do „Gminnych Dożynek 2012”, zaplanowanych na dzień 26 sierpnia br.

Ponadto na posiedzeniu wypracowane zostały materiały pod XV obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 26 lipca 2012 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>