Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego "Astra" Leśniowice 


 

     


W dniu 12 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego „Astra” Leśniowice, na którym omówiono i podsumowano wyniki wszystkich drużyn w sezonie 2011/2012. Trenerzy poszczególnych drużyn przedkładając swoje informacje zwracali uwagę nie tylko na wyniki ale także na zachowanie i postawę poszczególnych zawodników proponując zarządowi ich wyróżnienie. Następnie omówiono przygotowania do nowego sezonu i zarząd postanowił, że ci sami trenerzy poprowadzą drużyny: Artur Dąbrowski – seniorów i juniorów, Jarosław Smalej – trampkarzy, Grzegorz Skrzypa – młodzików. Jednocześnie ustalono, że spotkanie organizacyjne podsumowujące rozpoczynające przygotowania odbędzie się 27 lipca br. o godzinie 16.00 na boisku Orlik.oprac. Wiesław Radzięciak

   przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>