Strona Główna>>>

 

Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - sukces gospodarzy 


 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


   
        W dniu 8 lipca 2012 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbył się XV Jubileuszowy Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami” nad organizacją którego honorowy patronat objęli: Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Paweł Ciechan Starosta Chełmski.

Do rywalizacji przystąpiło siedem gmin z obszarów Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej tj. z: Białopola, Dorohuska, Dubienki, Kamienia, Leśniowic, Wojsławic i Żmudzi. Organizacja imprezy możliwa była dzięki wsparciu ze środków PROW na lata 2007 – 2013 oraz uprzejmości sponsorów i miała na celu promocję lokalnych walorów i twórczości kulturalnej, kulinarnej i sportowej poszczególnych gmin, przez co promowaliśmy region, powiat chełmski oraz województwo lubelskie.

Turniej rozpoczął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który przywitał wszystkich gości, wśród których znaleźli się: Pani Elżbieta Prus Kierownik filii Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, która reprezentowała  Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani Maria Patra Wicestarosta Chełmski, Pani Krystyna Radomska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Chełmie, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Chełmie, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Dariusz Łopocki Komendant Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pani Beata Juśkiewicz – Bartnik Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej,  Pani Anna Mazurek Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes Zarządu PKS Sp. z o.o.  w Chełmie, Pani Katarzyna Górska reprezentująca Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego,  Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Ryszard Buk Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśniowicach,  mieszkańcy gminy Białopole na czele z Wójtem Henrykiem Maruszewskim i Przewodniczącym Rady Wacławem Stasiukiem, mieszkańcy gminy Dorohusk na czele z Wójtem Wojciechem Sawą i Przewodniczącą Rady Ewą Prystupą, mieszkańcy z Gminy Dubienka na czele z Wójtem Waldemarem Domańskim i Przewodniczącym Rady Stanisławem Strelczukiem, mieszkańcy Gminy Kamień na czele z Wójtem Romanem Kandziorą i Przewodniczącą Rady Dorotą Prus, mieszkańcy gminy Wojsławice na czele z Wójtem Jackiem Semeniukiem i Przewodniczącą Rady Gminy Ewą Kozłowską, mieszkańcy Gminy  Żmudzi  na czele z Panią Wójt Edytą Niezgodą i Przewodniczącym Rady Leszkiem Tatysem, mieszkańcy naszej Gminy na czele z Panem Wójtem Wiesławem Radzięciakiem i Przewodniczącym Rady Stanisławem Drogomireckim oraz wielu sponsorów i licznie przybyłych mieszkańców powiatu i województwa.

Po powitaniu wójt przypomniał krótko historię turnieju, której pomysłodawcami byli wójtowie czterech sąsiednich gmin: Wojsławic, Kraśniczyna, Białopola i Leśniowic. Impreza szybko stała się bardzo popularna i dynamicznie się rozwinęła. Przez 15 lat miała różną formułę i kształt, a także skład gmin był różny.  W myśl hasła między nami sąsiadami gospodarze imprezy zapraszali inne gminy swoich sąsiadów i nie tylko. W turnieju uczestniczyły gminy: Chełm, Siennica Różana, Skierbieszów, Grabowiec, Siedliszcze, Huszcza z Ukrainy. Od roku 2010 kiedy to utworzono Lokalną Grupę Działania Ziemi Chełmskiej w turnieju uczestniczą gminy wchodzące w skład LGD: Kamień, Dorohusk, Dubienka, Białopole, Wojsławice, Żmudź i Leśniowice. Nasza gmina po raz trzeci była gospodarzem tak wspaniałej imprezy i mogła gościć przedstawicieli i uczestników gmin biorących udział w turnieju.

Impreza, jak co roku dostarczyła wielu emocji.  Rywalizacja rozpoczęła się od prezentacji poszczególnych gmin, która dokonywana była w dowolnym sposobie i nastroju. W konkurencji tej wygrała gm. Leśniowice reprezentowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Leśniowicach pod kierunkiem Pani Katarzyny Kamińskiej. Kolejne miejsca zajęły: Kamień, Dubienka, Wojsławice, Żmudź, Dorohusk, Białopole.  Następną konkurencją była prezentacja dorobku kulturalnego i kulinarnego, którą także wygrała nasza gmina, reprezentowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Zespół Muzyczny z Leśniowic pod kierunkiem Pana Kornela Matczuka. Kolejne miejsca zajęli: Kamień, Żmudź, Wojsławice, Dubienka, Dorohusk, Białopole. Podczas turnieju przeprowadzony został także Festiwal smaku w ramach, którego zorganizowano Konkurs na najlepszą potrawę z miodem ciasta i mięsa. W mięsnej wygrała potrawa przygotowana przez Panią Henrykę Prus z gm. Dubienka, a drugie miejsce zajęła  reprezentantka naszej gminy Pani Jadwiga Domańska z Sarniaka, kolejne miejsca zajęły gminy: Dorohusk, Białopole, Kamień, Wojsławice, Żmudź. W cieście z miodem, wygrała Pani Agnieszka Daniel także z gm. Dubienka, kolejne miejsca zajęły: Żmudź, Dorohusk, Kamień, Wojsławice, VI miejsca zajęła nasza gmina reprezentowana przez Panią Elżbietę Łuczkiewicz z Rakołup, a VII miejsce zajęła gm. Białopole. W trakcie turnieju przeprowadzony został także Konkurs „Na najładniejszy bukiet z wykorzystaniem zbóż”, który wygrała Pani Irena Tatys z gm. Żmudź, kolejne miejsca: Dubienka, Kamień, IV miejsce zajęła nasza gmina reprezentowana przez Panią Bożenę Czerniej z Rakołup, V miejsce Białopole, VI miejsce Dorohusk, VII miejsce Wojsławice.

Nie zabrakło również zaciętej rywalizacji sportowej. Zawodnicy z poszczególnych gmin zmagali się w pięciu konkurencjach dla dzieci oraz sześciu konkurencjach dla dorosłych.

konkurencje dla dzieci:

    - Slalom sprawnościowy wygrała gm. Białopole, kolejne miejsca: Dubienka, Kamień, Żmudź, Wojsławice, VI miejsca zajęła nasza gmina reprezentowana przez Kamilę Mazurek, Paulinę Godlewską, Pawła Czerwonkę i Sebastiana Godlewskiego, a VII miejsce przypadło gm. Dorohusk.

    - Strzał na bramkę do unihokeja, I miejsce exeqo zajęły gminy: Leśniowice w składzie: Piotr Geleta i Karolina Radecka, Białopole, i Wojsławice, II miejsce exeqo gminy: Dorohusk, Żmudź, Kamień, Dubienka.

    - Slalom z piłką między chorągiewkami zwyciężyła gmina Żmudź, kolejne miejsca zajęły, Białopole, Dubienka, Dorohusk, V miejsce zajęła nasza reprezentacja w składzie: Dudzic Adrian, Jonaszek Kornel, Geleta Agnieszka, VI miejsce Kamień, VII miejsce Wojsławice.

    - Sztafeta sprawnościowa wygrała gmina Białopole, II miejsce Wojsławice, III miejsce nasza gmina w składzie: Betiuk Asia, Rabczyńska Natalia, Kopeć Natalia, Mydlak Justyna, Mazurek Paweł, Kłos Krystian kolejne miejsca zajęły: Dorohusk, Żmudź, Kamień, Dubienka.

    - Tor przeszkód na dystansie 50 metrów, wygrała gm. Kamień, II miejsce Białopole,  III miejsce nasze gmina w składzie: Kopeć Natalia, Kopeć Kasia, Kusy Piotr, Plata Jakub, kolejne pozycje zajęły: Dorohusk, Wojsławice, Dubienka Żmudź.;

konkurencje dla dorosłych:

    - Konkurs „BHP w rolnictwie", wygrała Gm. Dorohusk, II miejsce wywalczył Pan Piotr Zajączkowski reprezentujący naszą gminę, kolejne miejsca: Żmudź, Kamień, Dubienka, Wojsławice, Białopole.

    - Przeciąganie liny mężczyzn, w której rewelacyjnie i bez żadnych wątpliwości wygrała nasza gmina w%nbsp;składzie: Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Kowalczuk Radny, Marek Stańkowski Radny, Piotr Zajączkowski sołtys wsi Leśniowice Kolonia i Mirosław Jakubiec sołtys wsi Rakołupy, kolejne miejsca zdobyły: Dorohusk, Kamień, Dubienka, Wojsławice, Białopole, Żmudź.

    - Konkurencja strażacka, polegająca na podłączeniu węża w-75 do rozdzielacza i prądownicy oraz nalewaniu wody przez węże ssawne do beczki wygrała także nasza gmina reprezentowana przez strażaków z OSP w Horodysku w składzie: Tomasz Zieliński, Bartek Zieliński, Konrad Barżał, Przemek Barżał, kolejne miejsca zajęły gminy: Dubienka Białopole, Żmudź, Kamień, Wojsławice, Dorohusk.

    - Cięcie drewna parami wygrała para w składzie: Anna i Marek Komarowscy z gm. Białopole, na drugiej pozycji znaleźli się nasi reprezentanci w składzie: Elżbieta i Wojciech Kot, a kolejne miejsca zajęły gminy: Kamień, Wojsławice, Dubienka, Dorohusk, Żmudź.

    -  Turniej szachowy bezapelacyjnie wygrała także nasza gmina w składzie: Aleksandra Staniuk, Stanisław Klim i Artur Kiełbasa, kolejne miejsca zajęły gminy: Dorohusk, Wojsławice, Kamień, Białopole, Żmudź, Dubienka.

    -  Strzelanie do tarczy z wiatrówki, konkurencja dla Wójtów i Przewodniczących Rad Gmin również wygrali gospodarze, a startowali: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który osiągnął najlepszy wynik indywidualny 44 pkt i Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, kolejne miejsca zajęły gminy: Dubienka, Kamień, Dorohusk, Wojsławice, Żmudź, Białopole.

Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

    I miejsce: Leśniowice - 61 pkt

    II miejsce: Białopole - 51 pkt

    III miejsce: Kamień – 44,5 pkt

    IV miejsce: Dorohusk – 41,5 pkt

    V miejsce: Dubienka – 39,5 pkt

    VI miejsce: Wojsławice - 38 pkt

    VII miejsce: Żmudź – 32,5 pkt

Podczas turnieju można było podziwiać bogato przystrojone stoiska promocyjne gmin, które prezentowały potrawy regionalne, twórczość ludową (obrazy, serwetki, rzeźby itp.) oraz stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich działające w gminach gdzie można było zapoznać się z dorobkiem i osiągnięciami poszczególnych gmin, a dodatkowo skosztować przepysznych potraw regionalnych, ciast i innych różnych rzeczy.

Podczas imprezy były również liczne atrakcje dla dzieci (trampolina, zjeżdżalnia, malowanie twarzy na stoisku szkoły Żak oraz stoiska z zabawkami, kapeluszami, balonami, lodami czy też popcornem) oraz bogato zaopatrzony bufet i ogródek piwny.

Zorganizowany został także konkurs niespodzianka dla wszystkich uczestników turnieju, której sponsorem był Meritum Bank, gdzie spośród uczestników imprezy rozlosowanych zostało 10 atrakcyjnych nagród w tym rower górski.

 

Tak dużą i wspaniałą imprezę mogliśmy zorganizować dzięki dodatkowemu wsparciu sponsorów którymi byli:

    - Marszałek Województwa Lubelskiego.

    - Starostwo Powiatowe w Chełmie.

    - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie.

    - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chełmie.

    - PKS w Chełmie.

    - Maritum Bank.

    - Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej

    - Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Chełmie

    - Sklep spożywczy Ren – Zbig w Leśniowicach.

    - Sklep spożywczy Elżbiety i Jarosława Tarajko w Leśniowicach.

    - Piekarnia Witolda Greli z Chełma.

    - Bar u Gutka z Białopola.

    - oraz Gminy uczestniczące; Dubienka, Dorohusk, Białopole, Kamień, Wojsławice, Żmudź i Leśniowice,         którym serdecznie dziękujemy.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji nastąpiło rozdanie pucharów, nagród i dyplomów, które w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczała Pani Elżbieta Prus Kierownik filii Delegatury w Chełmie, a w imieniu Starosty Chełmskiego Pani Maria Patra Wicestarosta.

 Następnie odbył się koncert Pana Jerzego Słoty Wokalisty Zespołu VOX, a imprezę zakończyła zabawa z Zespołem „Makro”.

Organizatorem Turnieju Gmin była Gmina Leśniowice przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Gratulujemy i dziękujemy naszym wszystkim zawodnikom, którzy przyczynili się do  zajęcia I miejsca, a także dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju.

Na przyszły rok na turniej gmin zaprosił Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Wojsławice.

oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>