Strona Główna>>>

 

Podpisanie umowy na „Remont  połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniowskim.”  


 

     


     W dniu 3 lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice, a firmą D.S - budownictwo - Jarosław Dybkowski z siedzibą w 22-100 Chełm ul. Świerkowa 12 na realizację inwestycji „Remont  połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniowskim.”
W ramach zaplanowanej inwestycji zostaną wykonane prace obejmujące:
    a) demontaż starego pokrycia dachowego;
    b) wykonanie nowego pokrycia papą termozgrzewalną;
    c) wykonanie izolacji cieplnej;
    d) wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
    e ) montaż obróbek z tworzyw sztucznych.
Na przedmiotową inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.4. Odnowa i Rozwój Wsi.

              Zgodnie z warunkami umowy przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 31 sierpnia 2012 r.

 

 


oprac. Maria SadurskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>