Strona Główna>>>

 

"Między Nami Sąsiadami" spotkanie organizacyjne


 

     


   

            W dniu 28 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się drugie spotkanie w sprawie organizacji Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami”. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który przywitał przybyłych na spotkanie pracowników urzędu oraz nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy odpowiedzialnych za konkurencje sportowe dla dzieci.

    Podczas spotkania szczegółowo omówiono regulamin turnieju gmin, harmonogram przygotowań i odpowiedzialności za poszczególne konkurencje. Ustalono także obsadę osób biorących udział w konkurencjach dla dzieci i dla dorosłych oraz wytypowano sędziów do każdej konkurencji przewidzianej w turnieju.

oprac. Monika Durko
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>