Strona Główna>>>

 

Kierownictwo


 

     


   

W dniu 26 czerwca 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Wójt przekazał kierownikom interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XIV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice odbytej w dniu 21 czerwca 2012 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto rozpatrzono Informację z działań realizowanych zgodnie z nowo obowiązującą ustawą o czystości i porządku w gminie Leśniowice  oraz Informację z przygotowań do turnieju „Między Nami Sąsiadami”.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>