Strona Główna>>>

 

Podpisanie umowy na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakołupy Małe"


 

     


    W dniu 19 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakołupy Małe od 0+000 do km 0+760” pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiesława Radzięciaka, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka  z o.o. z Zamościa reprezentowanym przez Waldemara Basaka Prezesa Zarządu Spółki.
        W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną prace modernizacyjne o wartości kosztorysowej 196 480,19 zł brutto, które obejmją:

·         Wyrównanie istniejącej nawierzchni niesortem kamiennym

·         Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamkniętej

·         Wykonanie obustronnego poszerzenia na łuku 2x0,75 m z podbudową i nawierzchnią

·         Nawiezienie gruntu kat. III na wyrównanie poboczy

·         Wykonanie zjazdu utwardzonego

·         Ustawienie znaków pionowych

·         Mechaniczne wyplantowanie poboczy

 

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 23 sierpnia 2012r.


oprac. Maria Sadurska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>