Strona Główna>>>

 

Spotkanie z Chevron'em


 

     


            W dniu 14 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Pana Wiesława Radzięciaka oraz firmę Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o., którą reprezentowały Pani Grażyna Bukowska oraz Pani Nina Różańska. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice Pan Stanisław Drogomirecki, radny i sołtys miejscowości Horodysko, osoby będące właścicielami nieruchomości, z których pobrano próbki wód, oraz przedstawiciele firmy Environmental Resource Management (ERM), która wykonała badania, w osobach Pani Marty Włodek i Pana Jakuba Kraczkiewicza.

Na spotkaniu omówiono wyniki raportu z monitoringu wód podziemnych przeprowadzonego w związku z prowadzonymi pracami badawczymi na obszarze koncesji „Grabowiec” w miejscowości Horodysko.


oprac. Grzegorz DudczakW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>