Strona Główna>>>

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice


 

     


W dniu 5 czerwca 2012 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń członkowie komisji dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wypracowali pozytywne opinie do sprawozdania.

Ponadto Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu dokonała oceny wyników kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych w ramach kontroli  zarządczej.

Komisja Gospodarcza rozpatrzyła Informację z Realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014 za 2011 r. oraz I półrocze 2012 r., natomiast Komisja Socjalna zapoznała się z Informacją Dyrektorów szkół w zakresie potrzeb remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji, celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.

Podczas posiedzenia radni zgłosili szereg wniosków dotyczących frezowania poboczy oraz naprawy dróg gminnych i dojazdowych.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>