Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa Urzędu


 

     


W dniu 4 czerwca 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady rozpatrzono Informację z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014 za 2011 r. oraz I półrocze 2012 r. a także zapoznano się z oceną wyników kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych w ramach kontroli  zarządczej.

Ponadto na posiedzeniu wypracowane zostały materiały pod XIV obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 21 czerwca 2012 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>