Strona Główna>>>

 

Narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum


 

     
  

            W dniu 29 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy. Podczas spotkania omówione zostały propozycje dotyczące wypoczynku letniego dzieci oraz plany remontowe w szkołach.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Szkoły Podstawowej w Sielcu, Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz koordynatorzy do zorganizowania Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz Szkoły Podstawowej w Teresinie przedłożyli informację z realizacji zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 w tym m.in. o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy. Podczas narady dyskutowano również na temat zaprezentowania gminy na turnieju gmin „Między Nami Sąsiadami”, możliwości przygotowania referatów przez nauczycieli na forum edukacyjne, którego gmina miałaby być organizatorem oraz omówiono sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych gminy.

oprac. Justyna Oliwiak W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>