Strona Główna>>>

 

Zebranie z  rodzicami  uczniów klas VI


 

                 W dniu 13 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się zebranie z rodzicami uczniów klas VI. W spotkaniu uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Dariusz Olszak kandydat na koordynatora do zorganizowania Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach.

Na początku zebrania Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy przedstawił informację o sytuacji oświaty w gminie oraz poinformował rodziców, że nadal jest za utrzymaniem wszystkich szkół. Ponadto zaprezentował Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe i korzyści jakie otrzymają dzieci uczęszczające do gimnazjum stowarzyszeniowego.

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Olszak, który zaznaczył, że gmina Leśniowice nie jest pierwszą ani ostatnią gminą likwidującą szkoły i jest pełen podziwu, że Wójt walczy by wszystkie szkoły na terenie gminy nadal funkcjonowały. Poprosił także rodziców, aby podejmując decyzję zwracali uwagę na dobro dziecka.

Pan Stanisław Drogomirecki zapowiedział, że decyzje Wójta są walką o utrzymanie szkół i zapewnienie pracy dla wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja podczas, której rodzice mogli się uzyskać odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania gimnazjum  stowarzyszeniowego.


oprac. Justyna OliwiakW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>