Strona Główna>>>

 

Dzień Patrona


 

     W dniu 21 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się Dzień Patrona. O godz. 9.00 wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście udali się ze sztandarami na mszę do kościoła w Rakołupach. Dalsze uroczystości odbywały się w szkole. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Mazurek wprowadziła poczty sztandarowe, następnie odśpiewany został hymn państwowy i głos zabrała Pani Dyrektor szkoły, Anna Kowal. Powitała zebranych i wygłosiła krótkie przemówienie okolicznościowe. Potem głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak, Wójt Gminy Leśniowice. Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty przed popiersiem gen. W. Sikorskiego. Część oficjalna zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły „Marsz, marsz Sikorski” i rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Barbary Szałackiej i Pani Renaty Waryszak. Część artystyczna składała się z dwóch etapów: w pierwszym goście obejrzeli prezentację, w której zapoznali się z najważniejszymi momentami z życia naszego bohatera gen. Władysława Sikorskiego, w drugim wysłuchali montaż słowno – muzyczny nawiązujący do wydarzeń z okresu II wojny światowej. Po występach zaproszeni goście udali się na obiad.

oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>