Strona Główna>>>

 

Powiatowy Przegl±d Zespołów ¦piewaczych i Kapel Ludowych


 

     


        W dniu 20 maja 2012 r. w Strachosławiu odbył się Powiatowy Przegl±d Zespołów ¦piewaczych i Kapel Ludowych. Organizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wojewódzki O¶rodek Kultury w Lublinie, oraz Urz±d Gminy w Kamieniu.

        W przegl±dzie udział wzięło 14 zespołów ¶piewaczych, dwie kapele ludowe, 11 solistów –¶piewaków oraz 1 prezentacja „Duży – Mały”. Nie zabrakło również naszych reprezentantek, czyli zespołów ¶piewaczych z terenu gminy Le¶niowice: „Kumowianek”, „Sielanek” i „Rakołupianek”.

Występy artystów oceniała komisja w składzie: Pan prof. Jan Adamowski, kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS w Lublinie, Pani Janina Biegalska, z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Pan Ryszard Mielniczuk, dyrektor O¶rodka Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach.

W kategorii zespołów ¶piewaczych komisja przyznała dwa równorzędne I miejsca Zespołowi ¦piewaczemu „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego oraz Zespołowi „Sielanki” z Sielca natomiast Zespół „Rakołupianki” otrzymał wyróżnienie.

W kategorii solistów - ¶piewaków jedno z I miejsc zajęła Pani Franciszka Bydychaj z Zespołu ¦piewaczego „Sielanki” z Sielca.

Zespół ¦piewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego zwyciężaj±c w eliminacjach powiatowych weĽmie udział w eliminacjach Wojewódzkich Przegl±du Zespołów ¦piewaczych, czyli kolejnego etapu przed 46 Ogólnopolskim Festiwalem Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu.

Eliminacje wojewódzkie odbęd± się 3 czerwca br. w Lublinie. Składamy gratulacje naszym zespołom, a „Kumowiankom” życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich!


oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci napisz do nas

Strona Główna>>>