Strona Główna>>>

 

XIII Sesja VI kadencji Rady Gminy


 

                 W dniu 10 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XIII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. Podczas obrad radni zapoznali się z Informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie w zakresie zadań realizowanych na rzecz rolników, którą przedłożyła Pani Anna Mirzwa Kierownik Oddziału ARiMR w Chełmie.
        Podczas obrad Radni Rady Gminy Leśniowice oraz Zarząd Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach wystąpili ze stanowiskami w zakresie prowadzonych przez władze Gminy Leśniowice, reform w oświacie. (Stanowisko Rady Gminy Leśniowice)
            Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
    a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012;
    b) zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015;
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego;
   c) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszarów Kasiłan, Kumów Majoracki, Kumów Plebański i Sielec w gminie Leśniowice;
    d) sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice pod rolniczą biogazownię na działce nr ewidencyjny 59/2 w obrębie Dębina.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>