Strona Główna>>>

 

Gminny Dzień Strażaka, połączony z zawodami sportowo-pożarniczymi,  uchwaleniem Konstytucji 3go Maja, Świętem Pracy oraz I rocznicę Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II


 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

W dniu 1 maja 2012 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z zawodami sportowo-pożarniczymi.

W uroczystości udział wzięli: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Sławomir Koziej Dowódca JRG Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Chełmie, Pan Ryszard Buk Komendant Gminny OSP w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL.

Uroczystości rozpoczęły się na stadionie sportowym w Leśniowicach przemarszem jednostek OSP oraz pocztów sztandarowych ZOG OSP w Leśniowicach, Szkoły Podstawowej w Leśniowicach i Teresinie.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak, Pan Ryszard Buk i Pan Sławomir Koziej dokonali wręczenia odznaczeń dla wyróżnionych przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Chełmie ZOSP RP za zasługi dla pożarnictwa Odznaką Wzorowy Strażak odznaczono druhów:

- Sylwestra Bednaruka

- Krzysztofa Bondaruka

- Mirosława Kota

- Stanisława Prusa

- Marka Nowaka

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, tym samym wspominając o rocznicach uchwalenia Konstytucji 3go Maja, Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie głos zabrał Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, składając najserdeczniejsze życzenia strażakom i ich rodzinom.

Uroczystości uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

Po oficjalnej części rozpoczęły się zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło 14 jednostek OSP i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafeta 7 x 50 m. z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Komisja sędziowska z sędzią głównym Panem Sławomirem Koziej przyznała następujące miejsca w poszczególnych konkurencjach:

Klasyfikacja generalna zawodów:

I miejsce Kumów Plebański
II miejsce Plisków
III miejsce Majdan Leśniowski
IV miejsce Sielec
V miejsce Kasiłan
VI miejsce Kumów Majoracki
VII miejsce Rakołupy Duże
VIII miejsce Rakołupy
IX miejsce Horodysko
X miejsce Wygnańce
XI miejsce Leśniowice
XII miejsce Sarniak
XIII miejsce
Wierzbica
XIV Alojzów

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

I miejsce Horodysko

II miejsce Plisków

III miejsce Sielec

 

Uroczystości zakończyła zabawa ludowa

oprac. Edward Szkałuba

      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>