Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego "Astra" w Leśniowicach

    

       

W dniu 30 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, który powitał przybyłych członków Zarządu.

Podczas spotkania Zarząd ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków na dzień 17 maja na godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice.

Zarząd na sowim posiedzeniu przyjął sprawozdanie z działalności KS „Astra” w Leśniowicach za 2011 rok oraz zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2011 rok i po uzupełnieniu zatwierdził w/w dokumenty i pozostałe materiały do przedłożenia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

W sprawach organizacyjnych omówiono wyniki poszczególnych drużyn w rozgrywkach ligowych.

 

 

oprac. Monika Durko

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>