Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego


 

     

    

        W dniu 23 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego.
        Podczas posiedzenia wypracowane zostały zasady oraz podjęte uchwały w sprawie wytycznych dotyczących trybu, terminu i sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół oraz w sprawie wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.
Podjęta została również decyzja o ogłoszeniu naboru na koordynatora do zorganizowania szkół oraz ustalono zakres jego zadań.

Ponadto omówiono sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia.

oprac. Agnieszka Raczyńska

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>