Strona Główna>>>

 

Międzygminny Konkurs Recytatorski

im. Marii konopnickiej w Teresinie


 

     

    

       

W dniu 20 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie odbył się „Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Marii Konopnickiej”. W konkursie udział wzięło 23 recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III – 12 osób i klasy IV – VI – 11 osób. Uczestnicy recytowali wiersz lub fragment prozy autorstwa Marii Konopnickiej. Do konkursu przystąpiły następujące szkoły: ZS w Okszowie, ZS w Strachosławiu, SP w Wołkowianach, SP w Leśniowicach, SP w Rakołupach, SP w Sielcu i SP w Teresinie.

Komisja w składzie:

Lilia Śliwińska – przewodniczący

Alicja Jagnicka – członek

Jarosław Smalej - członek

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii klas I – III:

I miejsce dla Martyny Rosteckiej z kl.III z Zespołu Szkół w Okszowie za wiersz” Przy mrowisku”

II miejsce dla Zosi Białowąs z kl.I ze Szkoły Podstawowej w Wołkowianach za wiersz „Czytanie”

III miejsce dla Julii Bańki z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach za wiersz „Sposób na laleczkę”

Wyróżnienia dla Łukasza Kramczyka z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Teresinie za wiersz „Muchy Samochwały” i Wiktorii Pastuszak z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach za wiersz „Podróż na bocianie”

W kategorii klas IV – VI:

Komisja nie przyznała I miejsca.

II miejsce zajęły ex aequo (eksekwo) Wiktoria Wysocka z kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Teresinie za wiersz „Co Staś widział w polu?” i Sylwia Biela z kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Wołkowianach za wiersz „Przygoda Mańci”

III miejsce przypadło Klaudii Stećko z klasyIV ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach za wiersz „Czem jesteś?”

Wyróżnienia przyznano Angelice Dzieńkowskiej  z kl. VI z Zespołu Szkół w Strachosławiu za wiersz „Po drodze tej” i Julii Sadlej z kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach za fragment utworu „Z szopką”.

          Nagrody i dyplomy dla laureatów wręczył Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak. Konkurs odbywa się w SP w Teresinie już od kilkunastu lat i wciąż cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Jest corocznie włączany do Kalendarza Imprez Gminy Leśniowice i dofinansowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury.


oprac: Diana Cichocka – koordynator konkursu

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>