Strona Główna>>>

 

Droga Krzyżowa


 

     

     

     

     


W dniu 2 kwietnia 2012 r. na Placu Zgromadzeń w Leśniowicach odbyły się obchody VII Rocznicy Śmierci Papieża Jana Pawła II.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Andrzej Jacenty Pyter Proboszcz i ks. Mariusz Skiba Wikariusz z Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Rakołupach, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, dzieci ze szkół z terenu gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się na Placu Zgromadzeń w Leśniowicach. Następnie odczytano protokół z Gminnego konkursu plastycznego „Palma, pisanka i ornament pisanki” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Leśniowicach i Samorządowy Ośrodek Kultury i wręczono nagrody zwycięzcom, którzy zajęli miejsca od I do III. W dalszej części uroczystości wystąpienie okolicznościowe wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który podkreślił jak wielkim człowiekiem był Papież Polak w dziejach Polski i całego świata. Wójt Gminy zaznaczył, że tegoroczna rocznica jest wyjątkowym czasem refleksji
i wspomnień, ponieważ po 6-ciu latach spełniły się pragnienia milionów ludzi, wyrażane już na pogrzebie Jana Pawła II wołaniami „Santo subito” – Święty natychmiast. 1 maja 2011 roku odbyła się uroczysta beatyfikacja Jana Pawła II, którego papież
Benedykt XVI ogłosił błogosławionym. Beatyfikacja ta była największą w historii Kościoła. Do Stolicy Apostolskiej przybyło kilka milionów pielgrzymów, wśród których najwięcej było Polaków.

Uroczystość uatrakcyjniona została częścią artystyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic, która na zakończenie części artystycznej odegrała „Barkę” tak bardzo lubianą przez samego Papieża Jana Pawła II. Podczas uroczystości zgromadzeni mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą okres Pontyfikatu Papieża.

Po części artystycznej ks. Jacenty Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, rozpoczął uroczystą drogę krzyżową dziękczynną za Beatyfikację Papieża Jana Pawła II ulicami Leśniowic. Rozważania drogi krzyżowej czytane były nie tylko przez księży, ale także przez uczestników drogi krzyżowej.

Uroczystości zakończyły się o godz. 21:37 chwilą milczenia pod kaplicą w Leśniowicach oraz dźwiękiem syreny strażackiej.

oprac. Monika Durko

 


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>