Strona Główna>>>

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VI


 

        W dniu 2 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z/nbspłrodzicami  uczniów uczęszczających obecnie do klas VI szkół podstawowych dotyczące funkcjonowania gimnazjum od 1 września, w którym uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego. Podczas spotkania  Wójt Gminy poinformował, o rosnących kosztach utrzymania szkół jednocześnie zapewnił nie ma zamiaru likwidować wszystkich placówek, ale stworzyć możliwość ich dalszego funkcjonowania jako szkoły stowarzyszeniowe prowadzone przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie placówki na terenie gminy będą mogły nadal istnieć.  Wójt Gminy zaproponował również rodzicom, aby w gimnazjum stowarzyszeniowym zostały otworzone dwie klasy pierwsze, zaś w przypadku szkoły prowadzonej przez Gminę Leśniowice będzie  mogła być tylko jedna klasa. Zapewnił także, że zmiany nie dotyczą uczniów, a jedynie nauczycieli w kwestii wynagradzania i czasu pracy. Podkreślił również, że utrzymanie stołówek i dowóz uczniów będzie nadal pokrywany z budżetu gminy. Po przedstawieniu reformy oświatowej Wójt Gminy chętnie odpowiadał na pytania rodziców. Na zakończenie rozdano rodzicom deklarację o wyrażeniu zgody na  uczęszczanie dziecka do klasy I Publicznego Gimnazjum w Sielcu prowadzonego przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe z prośbą o jak najszybszy ich zwrot. 


oprac. Justyna Oliwiak

    

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>