Strona Główna>>>

 

Spotkanie zespołu do spraw reform oświatowych


 

     


W dniu 30 marca br. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie zespołu do spraw reform oświatowych przeprowadzanych na terenie gminy, na którym opracowano statuty szkół, regulamin wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach oraz projekt zarządzenia w sprawie wytycznych dotyczących trybu, terminu i sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe.

            Ponadto omówiono szereg zagadnień związanych z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>