Strona Główna>>>

 

Zebrania w szkołach

 

 

W dniach 03-06.01 odbyły się kolejne zebrania w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie gminy na temat reformy oświatowej na terenie gminy. Uczestniczyli w nich Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, rodzice uczniów, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Pierwsze zebranie obyło się w Szkole Podstawowej w Rakołupach. Podczas spotkania Wójt Gminy Leśniowice przedstawił obecną sytuacje szkół oraz planowane zmiany. Następnie chętnie odpowiadał na pytania rodziców dotyczących organizacji stowarzyszenia oraz wynagrodzenia nauczycieli. Zapewnił również że ma na uwadze dobro uczniów oraz równość nauczycieli dlatego też zmiany będą obejmowały wszystkie placówki. Spotkanie odbyło się w spokojnej atmosferze.

Podobnie wyglądało zebranie w Szkole Podstawowej w Teresinie. Na początku Wójt przedstawił sytuacje finansową oświaty oraz gminy. Wspomniał o innych zadaniach własnych gminy oraz możliwości realizacji inwestycji w kolejnych latach. Zaproponował również nauczycielom równe warunki pracy i płacy na terenie całej gminy. Zapowiedział także, że dyrektor szkoły będzie miał większy wpływ na swoje decyzje oraz przedstawił korzyści dla uczniów wynikające z rozdzielenia godzin lekcyjnych. Pytania rodziców podobnie jak w Szkole Podstawowej w Rakołupach dotyczyły stowarzyszenia utworzonego przez rodziców i nauczycieli do prowadzenie szkół.

W Szkole Podstawowej w Leśniowicach zebranie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji
w oświacie oraz kosztów jej funkcjonowania. Wójt przyznał, że ewentualne zmiany uderzą głównie
w nauczycieli, którym zostaną zmienione warunki  płacy i pracy. Jednakże zapowiedział, że stracą oni przywilej w formie czternastej pensji, dodatków mieszkaniowych i wiejskich jednakże dołoży wszelkich starań żeby wynagrodzenie pozostanie na takim samym poziomie jak dotychczas. Rodzice pytali gównie o zmiany jakie zajdą po utworzeniu stowarzyszenia oraz  jak będzie ono funkcjonowało.

W Szkole Podstawowej w Sielcu zebranie przebiegało w atmosferze kłótni. W zebraniu wziął udział Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, przedstawiciele Związku Zawodowego Nauczycieli, dyrektor szkoły, nauczyciele oraz rodzice. Na początku Wójt próbował przedstawić sytuację w oświacie oraz przyczyny zmian w organizacji szkół jednakże ciągle głos zabierała Pani Suchań Prezes  ZNP w Chełmie ciągle zarzucając niezgodne z prawem działanie władz gminy. Rodzice uczniów również bardzo często zabierali głos w obronie szkoły nie dając szansy przedstawienia powodów reorganizacji systemu oświaty na terenie gminy Leśniowice. Zarzucali Wójtowi brak jasnych powodów zmian oraz ewentualne zwalnianie się dobrych nauczycieli.  Wójt Gminy starał się jednak odpowiadać na wszystkie zadane pytania.

W zebraniu w Publicznym Gimnazjum w Sielcu oprócz rodziców i nauczycieli udział również wziął przedstawiciel Związku Zawodowego Nauczycieli. Wójt poinformował rodziców, że chce prowadzić rozmowę tylko z rodzicami oraz nauczycielami ponieważ nie przyszedł tu dla związku.  Dlatego też czekał na chętne osoby do rozmowy na temat zmian w oświacie w osobnej klasie. Jednakże rodzice uczniów oraz nauczyciele nie skorzystali z takiej możliwości.

Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Szkoły Podstawowej
w Rakołupach, Szkoły Podstawowej w Sielcu, Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu  jest konieczność zmian w związku z trudną sytuacją finansową jaka powstaje w wydatkach na oświatę w gminie głównie z powodu trudności w realizacji zapisów karty nauczyciela odnośnie płac nauczycieli a także zmian podniesienia jakości edukacji. Obecnie większość szkół na terenie gminy posiada łączone godziny zajęć pomiędzy różnymi klasami a co za tym idzie standard nauczania jest obniżony. Na bazie zlikwidowanych szkół powstaną te same szkoły o charakterze publicznym tylko prowadzone przez stowarzyszenie.


oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>