Strona Główna>>>

 

Spotkanie organizacyjne

 

     


W dniu 13 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie powołania stowarzyszenia, któremu przewodniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Na spotkaniu wypracowano projekt statutu oraz projekty uchwał w sprawie powołania stowarzyszenia, przyjęcia statutu oraz wyboru komitetu założycielskiego, które zostaną przedłożone do podjęcia podczas zebrania założycielskiego, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2012 r.

Stowarzyszenie powoływane jest w związku z przygotowywaną reformą oświaty. Jego głównym zadaniem będzie prowadzenie szkół publicznych na terenie gminy Leśniowice.

 


oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>