Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Gospodarczej


 

     


W dniu 28 marca 2012 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice. Podczas posiedzenia komisja dokonała przeglądu dróg gminny o nawierzchni asfaltowej i żużlowej administrowanych przez Urząd Gminy Leśniowice.

W wyniku przeglądu członkowie komisji wyznaczyli zadania, jakie należy wykonać w celu poprawienia stanu dróg gminnych i rolniczych po okresie zimowym.oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>