Strona Główna>>>

 

Kierownictwo


 

     


W dniu 21 marca 2012 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy Leśniowice oraz kierownicy i pracownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady Wójt przekazał kierownikom interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice odbytej w dniu 15 marca 2012 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto rozpatrzono Informację z realizacji wniosków zgłoszonych podczas obrad Rady Gminy Leśniowice w 2011 r. oraz Informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Leśniowice w 2011 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>